Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Utskrifter från batteriprov

Här visas utskrifter från Batscanprogrammet efter ett urladdningsprov som nyligen utförts på ett UPS-batteri. Batteriet består av 2st parallella grenar med 68st 6V block i varje gren. Varje block innehåller 3 celler, och varje batterigren 204 celler.

Batteritypen, som är en av de vanligaste förekommande på marknaden, är konstruerad för att kunna användas i minst 10 år och uppfyller kraven enligt "Eurobat's classification High Integrity (10+)". Batterierna uppfyller också kraven enligt UL 94 HB, IEC 896-2, och DIN 43534 standarden.

Batterierna var vid provtillfället 2 år gamla.

Batterityp: VRLA, AGM
Nominell batterispänning: 408 Volt
Totalt antal batteriblock: 136 st
Totalt antal celler: 408 st
Nominell kapacitet per block: 162 Ah (C10 to 1.80 Volt/cell)

Konstant batterieffekt under proven: 96.86 kW/batterigren (1424W/block)
Beräknad batteri-drifttid vid aktuell belastning: 19.1 minuter
Beräknad slutspänning: 1.60V/cell, 4.8V/block, totalspänning 326.4V

Sammanfattning av provresultaten.

  • Av totalt 136st provade batteriblock var det 5st (=4%) som inte klarade provet.
  • Varje batterigren innehåller minst ett dåligt block.
  • Ett block klarade mindre än en tredjedel av den beräknade tiden.
  • I 4 av de 5 dåliga blocken växlade minst en cell polaritet, vilket medför risk för explosion.

Det kan också konstateras att de allra flesta ÖVRIGA batteriblocken ser ut att vara i god kondition och uppvisar inga tecken på att ge vika i provets slutskede.

Att 4% av blocken behöver bytas efter två år är normalt för denna typ av batteri. Med Batscan är det enkelt att identifiera vilka block som är felaktiga och genom att byta dessa återställs batteriet till full kapacitet.

Om de felaktiga blocken inte byts ut, är det stor risk för avbrott i dessa vid nästa urladdning, och därmed strömavbrott. Och då hjälper det inte att de övriga 131 batteriblocken är felfria.


block voltages over time

Klicka på diagrammet för att visa etiketter.


block voltages over time

Klicka på diagrammet för att visa etiketter.