Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Kan Batscan jämföras med andra batteriövervakningssystem?

Det finns andra system för batteriövervakning på marknaden, men det är stor skillnad på både funktion och säkerhet. Utgångspunkten för oss har inte varit att göra ett övervakningssystem, utan att göra ett säkert övervakningssystem för batterier.

AT&T i USA, som varit med och utveckla av Batscan, formulerade det första kravet för att de skulle våga installera batteriövervakningssystem i 1000-tals telestationer runt om i USA som; "Foolproof is not enough, it must be idiot-friendly."

Med det menas att det absolut viktigaste är att batteriernas tillförlitlighet inte på något sätt äventyras av att ett övervakningssystem kopplas till dem, hur gott syftet än må vara.

  • Om det inte kan göras säkert är det bättre att låta bli att övervaka batterierna.
  • UPS-batterier är konstruerade för att hålla i 5-15 år.
  • Elektronisk utrustning kan inte garanteras fungera felfritt under så lång tid.

Säkerheten framför allt!

I bilden nedan visas fyra celler i ett UPS-batteri. Av någon anledning har det blivit avbrott i en cell. Detta är inte ovanligt, anledningen kan vara uttorkning, korrosion eller helt enkelt en för löst åtdragen polbult.

Det finns faktiskt flera "batteriövervakningssystem" där detta fel kan orsaka brand och explosion i batterirummet på grund av att övervakningssystemet inte tål hela batterispänningen.

(Om batteriet belastas när det är ett avbrott kommer hela spänningen att uppkomma över avbrottet, i detta fall -421 Volt.)
connecting to battery via resistors
Batscan har inga direkta anslutningar till batteriet och kan därför inte orsaka fel i batteriet. Inte ens om det blir fel i hårvara eller mjukvara.

resistor Alla anslutningar görs via högohmiga motstånd som tål 10 000 Volt.

Motstånden som är på 2MΩ (2 000 000 ohm) begränsar strömmen i en eventuellt kortsluten ledning till mindre än 0,25mA, vilket inte kan orsaka gnistbildning och är helt ofarligt för människor.
Om ledningar kopplas direkt till batteripolerna finns det inte bara risk för att övervakningssystemet förstörs av batteriet, som i exemplet ovan, utan också för att övervakningssystemet med tiden förstör batteriet − om inte omedelbart så kanske någon gång under 10 år.
resistor
Ledningarna utgör även i sig själva en stor risk för kortslutning eftersom att isoleringen med tiden kan nötas sönder, t ex mot ett kopplingsbleck (som kan bli mycket varmt) eller batteriställningen.