Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Användningsområden

Batscan kan användas till alla batterier som finns på marknaden oberoende av typ och fabrikat.

Open Lead/Acid batteries Nickel-Cadmium batteries Sealed Lead/Acid batteries
Öppna blybatterier Nickel-Kadmium
batterier
Slutna blybatterier

Ett batteri är beroende av att alla celler fungerar.
Det enda sättet att kontrollera att varje cell i batteriet fungerar är att använda ett övervakningssystem som kontinuerligt mäter ström och de individuella cellspänningarna i batteriet och ger larm så snart ett mätvärde över- eller understiger sitt gränsvärde. Med ett sådant system kan felaktiga celler upptäckas på ett tidigt stadium och genom att då genast byta ut en felaktig cell undviks följdskador på övriga delar i batteriet. Batteriet kan på så sätt hållas i gott skick under hela dess livslängd.


Stora UPS-batterier

I batterierna till UPS-anläggningar för höga effekter används ett stort antal ihopkopplade batteriblock. Ett batteriblock innehåller en eller flera (oftast 1, 3 eller 6) celler. Risken för fel i någon battericell ökar naturligtvis med det totala antalet celler i batteriet. Därmed ökar också behovet av att övervaka batteriet. Ett stort batteri kan bli helt värdelöst med bara en enda dålig cell.

Outsourcing av datakraft - Ett av de starkaste skälen för ett företag att köpa datakraft utifrån är att leverantören kan garantera hög driftsäkerhet inklusive avbrottsfri kraft. För det krävs kontinuerlig övervakning av varje battericell.

Flygledning - Under ett år betjänas ca 1 miljon flygrörelser av ATCC på Arlanda och Sturup. Flygplanen övervakas i huvudsak med hjälp av radio, radar och satellit. För att kunna upprätthålla hög flygsäkerhet krävs reservkraft och UPS med batterier. Batterierna måste naturligtvis alltid vara i god kondition vilket man bara kan vara säker på om man kontinuerligt övervakar varje battericell.

Kärnkraftverk - Har ett flertal olika drifts- och säkerhetsklassade system som drivs av batterier i händelse av strömavbrott. Utan kontinuerlig övervakning av varje cell i batterierna blir just dessa den svagaste länken i hela säkerhetskedjan.

Large back-up battery Batscan shows each individual block-voltage
I ett batteri med flera hundra block är det svårt mäta blockspänningarna manuellt. Batscan mäter alla spänningar var 5:e sekund och visar resultatet i ett stapeldiagram. Alla avvikelser syns tydligt och om gränsvärdet överskrids markeras stapeln med röd eller blå färg samtidigt som programmet ger larm.


Batscan till sjöss

© Foto Stefan Andersson.
HSC Gotland
Moderna snabbgående fartyg är beroende av att alltid ha ström till manöversystemen.
Med Batscan kan haverier orsakade av dåliga batterier undvikas. Batscan är dessutom det enda pålitliga batteriövervakningsystemet på marknaden idag.


Clear Water a 70'-research vessel Port Side NiCd battery bank
Ett 70-fots segelfartyg används som referens för utprovning av den senaste Batscan-tekniken. Fartygets 24V-förbrukningsbatteri består av dubbla batteribankar om vardera 19 stycken NiCd-celler. Nickel-Kadmium den absolut mest tillförlitliga batteritypen, det är också den dyraste om man enbart ser till inköpspriset.


General picture of a Submarine Instrument panel in a submarine Batscan software in a submarine
I en modern ubåt som drivs med batterier är Batscan ett av huvudinstrumenten.


Telekommunikation (AT&T) - Telestationer i USA ska klara sig utan ström i 48 timmar. För att uppnå absolut högsta tillförlitlighet görs detta vanligen enbart med batterier där varje battericell kontinuerligt övervakas med Batscan.

Sjukhus - Har mycket apparatur som inte får utsättas för avbrott. Därför har man reservkraft och UPS med batterier i händelse av strömavbrott. Det är lätt att föreställa sig vad som kan hända vid ett strömavbrott mitt under en komplicerad operation. Batscan är ett självklart komplement för att säkerställa att UPS-batteriet alltid fungerar.