Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Batscans hårdvara

Batscan är det enda batteriövervakningssystemet i världen som följer en säkerhetsstandard för teknologisk utrustning (inkl. kopplade till UPS) skriven av European Low Voltage Directive (LVD) och EN60950.

Syftet med denna standard är huvudsakligen att skydda byggnader från eldsvådor och att skydda människor från en elchock. Eftersom att batterier är kritiska när det kommer till back-up system måste extrema säkerhetsåtgärder tillämpas när ytterligare ledningar kopplas till batterierna.

Därför har Batscan tagit ytterligare ett steg inom säkerheten och tillämpat samma nivå av säkerhet för batterierna själva. Det här garanterar att övervakningssystemet endast kan upptäcka batterifel, inte orsaka dem.

Ett tillförlitligt Övervakningssystem
Genom hur Batscan är designat kan det inte kontrollera batterier, dess laddning eller spänning. Vilket inte är en begränsning, utan ett nödvändigt krav för ett tillförlitligt övervakningssystem. Med andra ord, det borde alltid vara så att ett övervakningssystem endast observerar, utan att påverka resultatet.

Vilket tekniskt system som helst kan gå sönder, och de flesta gör det - förr eller senare. När det händer med en apparat som kontrollerar batteriet, är det upp till ett självständigt övervakningssystem att bevisa om batteriet fortfarande är brukbart eller ej.

Avancerad teknologi
Utmärkande karaktärsdrag som kännetecknar Batscan som det bästa valet för övervakning av stora UPS batterier är bland annat (men inte endast):

  • Det är Säkert, för människor OCH batterier.
  • Det övervakar och samlar data from alla battericeller Samtidigt.
  • Det är Snabbt nog att inte missa små men viktiga händelser.

Det verkar uppenbart att dessa borde vara självklara krav för alla batteriövervakningssystem, men i verkligheten har inget annat system någon av dessa punkter uppfyllda, ännu mindre alla tre av dem.

Det är en stor utmaning som kräver en hög teknisk kompetens att kunna kombinera dessa krav in till ett enda system, för en rimlig kostnad. Det är omöjligt att tillverka detta under ett standardsystem. Lyckligtvis, med den avancerade teknik och signalhantering idag är det möjligt.


Skyddsmotstånd
För att uppfylla det första viktiga kravet använder Batscan sig av ett stort motstånd för alla kopplingar till battericellerna. Motståndets är 2MO (2 000 000 ohm), vilket är lika med 10kV (10 000 Volt) utgående spänning.

Skyddsmotståndet skapar en hög impedanskrets med mycket låg strömkapacitet, vilket är nödvändigt för säkerheten. (Dock tillför motstånden tyvärr ett par oönskade bieffekter. Det adderar ett brus och gör systemet känsligt för EMI, vilket är ohanterbart för ett enkelt batteriövervakningssystem.)

Batscan Protective resistor

Motståndet är monterat i batterikontakterna med en krymphylsa/lödning för mätledarna och en “FAST-ON”-kontakt som går ihop med en bricka monterad på cellterminalerna.

Låg ström Hög ström  
    Quick Connect Tab for M8 Connection to battery terminal - Click for a high resolution picture
Batscan Protective resistor assembly
   
Strömbegränsande motstånd    

Ledningsnätet Batscan använder sig av medför ingen risk för faror, motståndet motverkar den maximala kortslutningsströmmen till 250µA (0,00025 A) vid 500V. Denna ström är inte tillräckligt hög för att orsaka gnistor, ladda ur batteriet eller skada en person.


Smarta mätmodulerna
Det verkliga arbetet i Batscans system utförs av mätmodulerna. De använder sig av en en DSP-teknik (Digital Signal Processing) för att återställa likströmmen from batterierna och med en hög hastighet ta in digital data och forma till analog, följt av en personlig filtreringsalgoritm. En intern transformator med förstärkt isolering (6kV testspänning) skiljer den analoga sidan från det lokala bussnätet.

Låg spänning Hög spänning
Digital, efterbehandling
& bussgränssnitt
Analog, insamling med
hög hastighet
Tempratur Kopplingar
till batteriet
Nätverk In
Nätverk Ut
  →   ←  
  6kV testspänning  

Det finns två olika typer av mätmoduler, en som mäter up till 8 celler (eller block spänningar) via ett skyddsmotstånd, och en annan som mäter upp till 4 grenströmmar via en halleffekt strömomvandlare.

Varje mätmodul mäter också interna temperaturer och tillåter upp till 8 externa temperatursensorer att vara tillkopplade.

Alla moduler får sin ström från det lokala bussnätet.


Modulernas design
Designen för mätmodulerna möjliggör ett flexibelt konfiguration och systemanläggning. Modulerna kan monteras direkt på batteriet, inuti ledningarna, tillsammans i en större anläggning eller placerade i en 19” ställning.

För större UPS batterier är en vanlig konfiguration väggmonterade IP65 kapslingar med 4 till 10 moduler placerade bredvid varje batterigren.

Modulerna är sammankopplade med kablar och pluggar. Däremot används en högkvalitativ DeviceNet-kabel för större avstånd.


BNIF: PC Interface
Adapter


BA642: 4-channel
Current measuring
module


BA643: 8-channel
Voltage measuring
module

 Batscan hardware with wiring to a 24-cell (48V) telecom battery.
 


All battery connections have integrated protective resistors.
 


Batscan in a large UPS installation monitoring 7 batteries with a total of 5136 cells.
 


The Batscan measuring modules placed in wall-mounted IP65 enclosures.
 


Batscan protective resistors connected to wire taps supplied by battery manufacturer.
 


Current transducer clamped onto an intertier cable.
 


Faulty battery cells are immediately detected by Batscan, when replaced the full battery capacity is restored.