Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

FAQ

Varför kontinuerlig övervakning?
Dina batterier är vad som kommer driva din UPS och dess last vid ett eventuellt strömavbrott. I ett batteri pågår ständigt en kemisk process. Denna process påverkas av flertalet faktorer såsom spänning och rumstemperatur. Genom att ha kontinuerlig övervakning kan små förändringar i batteriets förmåga att generera ström fångas upp i god tid. Vid ett strömavbrott ska batteriet leverera ström till UPS:en. Det är viktigt att alltid ha total kontroll på respektive block eftersom de är seriekopplade vilket betyder att ett felaktigt block kan leda till att batteriet inte överhuvudtaget levererar någon ström.

Måste vi ha någon med specialkompetens för att kunna använda Batscan?
Nej, Batscans mjukvara larmar så fort ett värde har gått utanför sitt gränsvärde. Vid larm kontaktar du din UPS/batteri leverantör. Mjukvaran låter användaren göra en djupare analys av batteriets beteende om så önskas men det räcker att agera på larmet.

Jag har 10 års batterier, varför bör jag kontrollera dem?
Att du har ett 10 års batteri betyder att beräknad livslängd på batteriet är 10 år. Den beräknade livslängden bygger på optimala förhållanden. Vanligen ger batteritillverkaren 2års garanti. Genom kontinuerlig övervakning kan du hitta fel i batteriet långt innan det slutar fungera. Kostnaden av ett avbrott är vanligtvis mycket större än kostnaden att reparera batteriet.

Fungerar Batscan på mina batterier?
Batscan fungerar på alla batterier oavsett märke och typ.

Förlänger Batscan livslängden på mitt batteri?
Genom att ha kontroll på varje block i ditt batteri kan du byta ut de block som är på väg att bli dåliga och fortsätta använda de som är friska. Det finns ingen anledning att byta ut ett helt batteri utan endast byta ut dåliga block. Detta förutsätter att man utför en kontrollerad utjämningsladdning vilket Batscan gör möjligt. Faktum är att med Batscan kan du veta att samtliga block i ditt batteri är fungerande vilket ger mer säkerhet än om du köper ett nytt batteri som inte har någon övervakning kopplat till sig.

Kan jag spara pengar med Batscan?
Genom att ha kontroll på varje block i ditt batteri kan du byta ut de block som är på väg att bli dåliga istället för att byta ut hela batteriet. Du behöver inte köpa ett helt nytt batteri utan endast byta ut de block som inte fungerar och därmed förlänga batteriets livslängd.

Kommer Batscan att påverka mina Batterier?
Batscan har en egen strömkälla och mäter ditt batteri utan att strömpåverka det.

Hur ökar Batscan säkerheten i min reservkraftsanläggning?
Genom att försäkra dig om att ditt batteri, dvs. det som ska bära lasten vid ett strömavbrott, är i gott skick ökar Batscan säkerheten i din reservkraftsanläggning. Utan kontinuerlig övervakning är detta nästintill en omöjlighet.

Vad mäter Batscan vid underhållsladdning?
När batteriet underhållsladdas matas det med en strömstyrka som i stort sätt är lika stor som batteriets självurladdning. I detta läge mäter Batscan kontinuerligt spänning och ström över batteriblocket. Genom dessa mätningar kan Batscan avgöra om en cells inre resistans är förhöjd, vilket i längden resulterar i att vätskan i cellen ångar bort, eller förminskad inre resistans som i förlängningen innebär sulfatbeläggningar på batteriets plattor.

Vad mäter Batscan under ett urladdningsprov?
Under ett urladdningsprov registrerar Batscan avvikelser i varje enskilt block/cell under hela urladdningsperioden. Genom att Batscan kontinuerligt läser av samtliga block vid exakt samma tidpunkt kan en relevant urladdningskurva skapas. Denna information är ovärderlig och kan inte inhämtas genom att man manuellt mäter blocken/cellerna en efter en. De block som redan är dåliga blir sämre och kan i bästa fall upptäckas (genom värmekamera eller liknande) men de som inte upptäcks och ligger i gränslandet blir då betydligt sämre. Skulle ett strömavbrott komma någon månad senare kan konsekvensen bli förödande. Med Batscan kan man kontrollera urladdningarna på ett helt annat sätt. Man kan stoppa urladdningen så fort man ser att något block börjar bli dåligt och därmed inte skada batteriet. Efter en urladdning är det viktigt att övervaka batteriet under lång tid för att upptäcka eventuella följdskador. Batscan analyserar batteriets förmåga att återladdas och att rätt spänning erhålls under efterföljande underhållsladdning. En delvis skadad cell kan upptäckas månader efter ett urladdningsprov.

Vad mäter Batscan under ett kortare strömavbrott?
Eftersom Batscan kontinuerligt mäter blocken/Cellerna i batteriet ger systemet ovärderlig information vid kortare strömavbrott. Detta beror på att systemet visar hur batteriet reagerar vid en riktig lastpåverkan. Endast genom ett kontrollerat urladdningsprov med kontinuerlig mätning på varje block kan man uppnå samma resultat. Ett kortare strömavbrott blir också det som en urladdning och ger viktig information om batteriets kondition. Råkar man ut för många strömavbrott under året behövs med andra ord färre planerade urladdningsprov. Ju mer information man kan få ut utan att "stressa" batteriet ökar givetvis livslängden.

Mäter Batscan temperatur?
Batscan kan mäta temperatur som ett extra tillbehör. Däremot är det inte nödvändigt att mäta temperatur eftersom en skillnad i batteriblockets temperatur är resultatet av en ökad inre resistans. Denna avvikelse fångas upp av Batscan innan långt temperaturen hinner stiga.

Varför är Batscan det säkraste sättet att övervaka batterier?
Varje Batscan mätmodul är ansluten till batteripolerna genom ett högohmigt motstånd (2MW). Detta gör att strömmen till/från mätmodulerna ligger under 1mA, lägre än strömmen från ett ficklampsbatteri.

Vilket typ av företag använder Batscan?
Alla företag som har ett högt krav på driftsäkerhet behöver Batscan.

Hur Larmar Batscan?
Genom inställning av vissa tröskelvärden sätter användaren larmnivån. Oftast används gränsvärden utsatta av batteritillverkaren. Larmet går sedan dit man har kopplat det, ex ett fastighetsövervakningssystem, mobil eller email.

Kan jag integrera Batscan med mitt befintliga övervakningssystem?
Batscan larmar genom att öppet/slutet halvledarrelä som kan kopplas in i en DUC. Systemet kan även larma via en handskakning till befintliga övervakningssystem, e-post eller SMS.

Vad kräver Batscans mjukvara för dator?
Batscans mjukvara körs på en PC med Windows 98/2000/NT/XP installerat.

Tar Batscan ström från mina Batterier?
Nej, Batscan har sin egen strömförsörjning och påverkar inte batteriet som övervakas.

Vårt batteri har flera grenar, varför behöver jag Batscan?
Att ha flera grenar innebär ökad säkerhet, förutsatt att man vet att blocken/cellerna i varje gren är fungerande. Eventuellt felaktiga celler är självfallet utspridda på samtliga grenar batteriet. Fler grenar innebär fler celler, vilket i sig betyder fler potentiella felkällor. Genom att ha flera grenar i batteriet har konstruktören insett risken med att ett batteri inte fungerar på grund av en dålig cell.

Vi utför återkommande urladdningsprov, varför behöver vi Batscan?
Att utföra urladdningsprov är bra, men det förutsätter att man mäter varje block/cell kontinuerligt under hela urladdningsprovet. Under vanligt urladdningsprov kan man ganska enkelt upptäcka ett skadat block och byta ut det. Däremot krävs kontinuerlig övervakning för att hitta de block/celler vars spänning avviker från medelvärdet under urladdningsprovet. Dessa celler är på väg att försämras och har troligtvis tagit skada av själva urladdningsprovet. Genom att göra regelbundna urladdningsprov på ett batteri med Batscan kan felaktiga celler samt celler som håller på att bli sämre enkelt identifieras och bytas ut.

Kan Batscan förhindra strömavbrott?
Batscan kan inte förhindra strömavbrott. Batscan kan däremot säkerställa att ditt batteri fungerar vid ett strömavbrott.