Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Batscan Batteriövervakning

Batscan är ett avancerat mätsystem för kontinuerlig övervakning av batterier i viktiga reservkraftanläggningar.

airfield landing lights   exploded battery
När strömmen inte får försvinna.   Det här batteriet hade inte
Batscan installerat.

 

Bakgrund.
In September 17, 1991, a failed AT&T switching station in New York put both Wall Street and the New York Stock Exchange out of business for an entire day, with an estimated loss of billions of dollars in trading value. The failure resulted in 4.5 million blocked domestic long distance calls, nearly 500,000 interrupted international calls, and the loss of 80 percent of the Federal Aviation Administration's circuits.

Denna incident var startskottet för världens mest avancerade batteriövervakningssystem --- Batscan. För att förebygga att liknande haverier skulle inträffa igen började AT&T utveckla ett övervakningssystem för batterier i telestationer, samtidigt som man letade efter liknande system i hela världen. De han med att undersöka ett flertal olika mer eller mindre lyckade mätsystem innan de, i Mars 1992, fick kontakt med TechTrade i Sverige. TechTrade hade redan då ett väl fungerande mätsystem för batterier som till stor del matchade AT&T's kravspecifikation. AT&T avbröt då utvecklingen av hårdvara till sitt eget system och köpte istället TechTrades system som man vidareutvecklade i samarbete med TechTrade och sedan anpassade till telestationernas styrdator. Redan efter 6 månader började AT&Ts styrdator, GALAXY, att levereras med integrerat Batscan mätsystem.

Batscan-systemet har sedan dess kontinuerligt utvecklats och anpassats till nya teknologier och konstruktionsmetoder.