Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Reservkraft

Med reservkraft avses en alternativ kraftkälla som kan användas i händelse av avbrott i den normala kraftförsörjningen. Reservkraft är alltså ett vitt begrepp. även om vi endast avser elektrisk reservkraft så är det väldigt omfattande. Det kan vara alltifrån ett 9V-batteri i en klockradio som kan ge 1W effekt, till ett koleldat kraftverk som kan ge en effekt på 10MW om det skulle bli fel på ledningarna från den ordinarie vattenkraften.

Exempel på reservkraftanläggningar.
alarm clock/radio kolkraftverk
Fig 1a. Liten anläggning (1W) Fig 1b. Stor anläggning (10MW)

Figur 1b. ovan visar ett gammalt kolkraftverk i Fairbanks, Alaska, som tillhör Golden Valley Electric Association (GVEA). GVEA kommer nu att ersätta en stor del av sin koldrivna reservkraft med en gigantisk batterianläggning som kan ge en effekt på 26MW bestående av 13 760 Nickel-Kadmium celler tillverkade av Saft AB i Oskarshamn (tidigare Nife).

Andra exempel på elektrisk reservkraft är
  • Solceller
  • Vinddriven-generator
  • El-generator som drivs av en förbränningsmotor som i sin tur drivs av olja, bensin eller gas.
  • UPS (Uninteruptable Power Supply) där omkopplingen mellan den normala och alternativa strömförsörjningen kan göras utan avbrott.
  • Roterande omformare med svänghjul där en elmotor driver ett svänghjul och en generator. Vi strömavbrott drivs generatorn vidare av energin som är lagrad i svänghjulets roterande massa.

Reservkraft + UPS

diesel generator

Dieselmotor + Generator

När man i elkraftbranschen talar om reservkraft avser man oftast en förbränningsmotor som driver en generator. När det blir strömavbrott startar motorn och generatorn ger ström till elförbrukarna.

UPS

I många fall kan man inte acceptera det korta avbrott som blir under tiden som det tar för motorn att starta och komma upp i rätt varvtal, till exempel när elförbrukarna är datorer.

I dessa fall använder man en UPS. En UPS består av en likriktare som laddar batterier samt en växelriktare som hela tiden omvandlar likström från batterierna till växelström till elförbrukarna.

Vid normaldrift laddas batterierna med lika mycket ström som förbrukas. Vid strömavbrott upphör laddningen av batterierna, men växelriktaren fortsätter att fungera som vanligt så länge det finns kapacitet kvar i batterierna.

När dieselmotorn startat och generatorn kommit upp i rätt varvtal kan batterierna börja laddas igen.