Batscan logo
login
Batscan – Avancerad Batteriövervakning
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Sök på batscan.se
google

Kopplingsschema

 

Minimum system wiring

Fig 5. Alla anslutningar till batteriet görs via högohmiga motstånd.
Mätnoderna är galvaniskt isolerade från kommunikationsbussen.