Batscan logo
login
Batscan – Zaawansowany monitoring bateryjnych systemów rezerwy mocy
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Search at batscan.se
google

Analiza wyników pomiarów

Batscan może pokazywać wszyskie pomiary graficznie, albo jako stan chwilowy, albo jako stan zmienny w funkcji czasu. Nie potrzeba być ekspertem od akumulatorów zeby dostrzec odchyłki od stanu normalnego pokazane w postaci graficznej.

Pomiar dokonywany jest co 5 sek jednocześnie na wszystkich kanałach. Wynik pomiaru porównywany jest z poprzednim. Jeżeli wartości są rózne zapisywana jest nowa wartość na dysku w miejsce starej. Żeby to nastąpiło różnica wartości musi być większa od ustalonej wartości granicznej - zwykle 5mV.

Wartości pomiarów każdej celi akumulatora zapisywane są z dokładnością 5mV w skali napięcia i 5sek w skali czasu w całym okresie życia akumulatora.

Żeby wartości pomiarów dokonanych z tak dużą dokładnością były porównywalne, robione są w odniesieniu do jednej, stałej wartości, która jest wartościa średnią napięć wszystkich cel całej baterii akumulatorów. Batscan używa specjalnej techniki pomiarowej robiąc pomiary kanałów synchronicznie i całkowicie jednocześnie. Napięcia w kanałach każdej celi odpowiadają temu samemu natężeniu prądu, dzięki czemu są ze sobą porównywalne.

acme

Błedy i odchyłki są doskonale widoczne
dzięki graficznemu zestawieniu wartości pomiarowych.

Efekt wizualny wykresu zwiększa zabarwienie kolorem wartości pomiarów przekraczających poziom alarmowy.