Batscan logo
login
Batscan – Zaawansowany monitoring bateryjnych systemów rezerwy mocy
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Search at batscan.se
google
AC input, Utility Power No External Bypass UPS AC output, Unprotected Load AC input, Utility Power AC output, Critical Load
UPS: Bypass Switch xx UPS: Rectifier xx UPS: Inverter xx UPS: Battery xx
UPS
Ready
UPS UPS: Bypass Switch UPS: Rectifier UPS: Inverter UPS: Battery Power Status & Alarm output

Wybierz konfigurację

 Z UPS-em
 Z systemem monitoringu baterii

Zaznacz symulację awarii urządzenia

 Przerwa w dopływie prądu
 Awaria prostownika
 Awaria przetwornika stałego pradu na zmienny
 Awaria baterii

UPS

UPS używany jestdo zabezpieczenia zasilania prądem ważnych urządzeń elektrycznych. Jednak bez ciagłej kontroli stanu baterii bezpieczeństwo może łatwo okazac się fałszywe.

UPS jest skrótem z angielskiego "Uninterruptable Power Supply", znaczącym po polsku "nieprzerywalna dostawa mocy".

W systemach dużej mocy najczęściej używany jest system podwójnie konwertujący. W systemie tym prostownik przetwarza prąd zmienny z sieci na stały do dołładowania baterii. Jednocześnie prad stały z baterii prztwarzany jest na zmienny i wysyłany przewodami sieci do odbiorców.

W momencie przerwy w dostawie prądu, przerwane zostaje ładowanie a prąd z baterii, przetwarzany na zmienny zaczyna byc dostarczany do sieci,i jest dostarczany tak długo jak długo wystarczy pojemnośc baterii układu.

Automatyczny przełącznik zwierający

UPS podobnie jak inne urządzenia techniczne może ulec awarii, i jest dlatego wyposażony w automatyczny przełącznik zwierający, łączacy automatycznie przwód doprowadzający prad z przewodem wyjsciowym bezpośrednio do sieci odbiorczej.

Sygnał alarmowy

W momencie właczenia się przłącznika zwierjącego włącza się system alarmowy ostrzegający o awarii UPS-u a zatym i braku zabezpieczenia przed awarią prądu. Jest to jedna z wazniejszych funkcji UPS-u.

Brak alarmu w momencie awarii baterii !!

Awaria UPS-u jest w większości wypadków (>90%) awarią baterii, które sie zużywają i muszą byc wymieniane Pomimo to system nie ma funkcji alarmu w momencie awarii baterii akumulatorów.

Typowa bateria UPS-su składa sie z 200 bloków/cel połączonych szeregowo. Przerwa, uszkodzenie jednej tylko z tych cel powoduje że cała bateria przestaje działać.

Monitoring- ciągła kontrola stanu wszystkich cel baterii

Żeby móc być pewnym, że bateria jest w dobrym stanie niezbędny jest system czuwający nad stanem kazdej celi system monitoringu który alarmuje w przypadku najmniejszej odchyłki pracy celi od stanu normalnego.

Baterie ulegają procesowi starzenia. Jedne starzeją sie wolniej inne dużo szybciej. Batscan, system minitoringu pracy kazdej celi przedłuza żywotnosc baterii, zapobiega przedwczesnej, niepotrzebnej wymianie jej bloków, dajac pewną funkcjonalność UPS-u i zmniejszając znacznie koszty jego utrzymania.

UPS-Bateria akumulatorów

UPS med batteri, 2 grenar med vardera 240 celler = totalt 480 celler

← Rys. z lewej pokazuje UPS ze zwykła konfiguracją akumulatorów tzn 2 rzędy i 240 celi w każdym czyli łącznie 480 celi.

Najbardziej wrażliwą na uszkodzenia i tym samym krytycznym komponentem UPS-u jest akumulator. Akumulatorem nazywany również blok składający sie z jednej lub więcej cel, który jest najmniejszą jednostką wymienialną baterii (akumulatorów). Jeżeli w momencie awarii prądu jeden akumulator nie działa, przerwany zostaje również dopływ prądu do użytkowników.

Awaria UPS lub agregatu generatora nie stwarza normalnie poważnych problemów. Wada akumulatora może natomiast być powodem poważnych i kosztownych konsekwencji. Jest ona też w warunkach normalnej eksploatacji trudna do stwierdzenia w początkowej jej fazie.

W normalnych warunkach działania UPS, niema żadnej automatycznej kontroli funkcjonowania akumulatorów, znajdujących się w fazie spoczynkowej ładowania słabym prądem. Można by nawet odłączyć baterię całkowicie. UPS tego nie zauważy.

W chwili braku napięcia akumulator musi nagle z fazy ładowania spoczynkowego słabym prądem przejść do fazy gwałtownego rozładowania przy maksymalnym nateżeniu. Akumulator niepełnosprawny nie wytrzyma obciążenia, co natychmiast objawi się w postaci braku prądu w sieci użytkowników.

Cele połączone szeregowo

Bateria akumulatorów UPS jest narażona na relatywnie częste zakłócenia działania ze względu na to,że składa się z dużej ilości szeregowo połączonych cel koniecznych dla osiągnięcia odpowiednio wysokiego napięcia ograniczającego straty w przetwornikach. Najczęściej używa się między 180 i 240 cel dla osiągnięcia napięcia między 360 i 480V.

Wadą połączenia szeregowego jest to, że przerwa w jednej celi powoduje, że cala bateria jest nie do użytku. Im więcej cel jest połączonych w szereg tym większe jest ryzyko awarii całej baterii.

Podobnie jak akumulator samochodowy...

Bilbatteri med 6 celler Akumulator samochodowy składa sie z sześciu połączonych szeregowo 2V-ch cel. Większość kierowców wie że akumulator może ulec awarii tak, że nie da sie ani ładowac ani nie pozwoli uruchomić silnika.

... chociaż nie zupełnie

Akumulator samochodowy jest próbowany często wiele razy dziennie, zawsze przy starcie silnika, natomiast bateria UPS-u w najlepszym razie kilka razy w roku, a czasem nigdy! Przy każdej próbie mamy mżliwość ocenić czy akumulator działa dostatecznie dobrze, czy nadaje się do wymiany.

Kiedy akumulator słabnie spostrzegamy to sukcesywnie, długo zanim całkowicie odmówi posłuszeństwa. Pogorszenia się stanu baterii UPS-u, nie możemy stwierdzić w okresie między próbami, zdając sobie sprawę, że bateria będzie działać albo nie!

Fakt że bateria UPS-u prawie nigdy nie jest testowana jak i to że składa się z wielokrotnie większej ilości cel, powoduje że prawdopodobieństwo awarii UPS-u jest też wielokrotnie większe niż że kiedyś nie uruchomimy silnika samochodu.

Rzędy akumulatorów łączone szeregowo

Dla uzyskania większej mocy lub/oraz przedłuzenia czasu działania, łączy się szeregi akumulatorów równolegle. Każdy rząd musi składać się z odpowiedniej liczby cel. Szeregi łączone są ze sobą najczęściej na biegunach końcowych. Przy użyciu oddzielnych wyłączników można przeprowadzać servis w czasie pracy systemu.


Ciągła kontrola akumulatorów systemu

Gwarancją dobrego stanu akumulatorów UPS-u może być tylko nieprzerwany dozór nad każdą jego celą/blokiem. Mierząc ciągle natężenie i napięcie prądu każdej celi można dostrzec ich błedy w początowej fazie. To z kolei daje możliwość nie tyko usunięcia błędu i zapobieżenia awarii, ale przedłuża żywotnośc całego systemu zmniejszajac jednocześnie koszty eksploatacji.

Batscan screenshot showing all cell voltages graph

Bardziej rozbudowany system kontroli może też identyfikować cele/bloki gorszej jakości przez analizę ich zdolności tolerancji zmian natężenia prądu, powstających w momencie awarii zasilania sieci.


Poznaj stan baterii UPS-u

Ilość rzędów:(1 do 8)
Celi w rzędzie:(1 do 300)
(przerysowuje wg danych)


Więcej o UPS
Przeczytasz u następujących dostawców.
   Coromatic
   Eurotech
   MGE