Batscan logo
login
Batscan – Zaawansowany monitoring bateryjnych systemów rezerwy mocy
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Search at batscan.se
google

Bezpieczeństwo

connecting to battery via resistors

Bez oporu zabezpieczającego, dotknięcie przewodów pomiarowych groziłoby śmiercią. Dzięki użyciu oporu bezpieczeństwa prąd przy dotknięciu przewodu nie bedzie większy niż prąd pochodzący od zwykłej latarki kieszonkowej.


Batscan jest systemem zapewniającym bezpieczeństwo.

Podstawowym wymaganiem AT&T dotyczącym bezpieczeństwa było bezpieczeństwo ludzkie czyli zabezpieczenie w wypadku dotknięcia przewodu.
Następnym wymaganiem było bezpieczeństwo samego systemu w wypadku zwarcia przewodów i towarzyszącemu mu wydzielaniu ciepła przy wysokiej temperaturze jak też iskrzeniu mogącego być powodem eksplozji gazu.
Barscan spełnia te wymagania dzięki swojej konstrukcji, gdzie wszystkie podłączenia do akumulatorów wykonane są poprzez wysokoomowy opór eliminujący tak możliwość krótkiego spięcia i iskrzenia, jak i porażenia prądem. Prąd w wypadku zwarcia przewodów dzięki zabezpieczeniu oporem nie przekroczyłby 1mA.

AT&T: "Foolproof is not enough, it must be idiot-friendly."

Jedna z głównych zasad projektowania obwodów elektrycznych mówi że muszą one wytrzymać maksymalny prąd krótkiego spięcia, które może wystąpić nawet po wielu latach pod wpływem korodującego działania środowiska. Nawiększym jednak wymaganiem którego nie mogą przesłonić inne dotyczące nawet funkcjonalności, jest bezpieczeństwo życia ludzkiego. Batscan jako system ciągłej kontroli baterii akumulatorów rezerwy mocy, który dzięki zastosowaniu w konstrukcji oporu bezpieczeństwa, jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych systemów na świecie.