Batscan logo
login
Batscan – Zaawansowany monitoring bateryjnych systemów rezerwy mocy
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Search at batscan.se
google

Schemat działania

Batscan jest systemem pomiarowym służącym do ciągłej kontroli baterii akumulatorów. Porównać go można do dużej liczby woltomierzy, których pomiary przekazywane wspólnym kablem możemy obserwować na monitorze komputera.

Poza napięciem całkowitym i napięciami cel/bloków mierzy Batscan również natężenie prądu ładowania i rozładowania cel akumulatorów.

block diagram
Rys 3. BatScan - schemat działania.

Sieć połączeń systemu Batscan składa się z adapteru łączącego z komputerem i odpowiedniej ilości czujników.

Adapter komputera połączony jest z czujnikami sześciożyłowym kablem. Na każdym końcu przewodu sieci systemu umieszczony jest moduł zamykający. Obwód systemu Badscan zasilany jest przez DC adapter.

Prosta konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę systemu od paru do paruset punktów pomiarowych.

W celu wyeliminowania ryzyka krótkiego zwarcia, cele/bloki akumulatorów podłączone są do modułów poprzez wysokoomowy opór, ograniczający prąd ewentualnego krótkiego spięcia do 1mA . Każdy modół pomiarowy ma możliwość podłączenia ośmiu kanałów pomiarowych. Sieć systemu Batscan może zawierac 255 modułów, co oznzcza 2040 (255x8) punktów pomiarowych/cel/bloków, które mogą być kontrolowane jednocześnie.

Wartości pomiarów przesyłane są nieprzerwanie do komputera. Pokazywane są na monitorze w postaci wykresu blokowego, uwidaczniającego wyraźnie odchyłki od wartości średniej. Zmiany w wartościach pomiarowych zapisywane są na dysku twardym komputera do późniejszego wglądu. Jeżeli wartość pomiaru przekracza wartośc graniczną, wysyła komputer przez adapter i przekaźnik, sygnał do systemu alarmowego.

System Batscan może być odczytywany z dowolnego, nawet odległego miejsca, przez podłączenie komputera do modemu komunikacyjnego.