Batscan logo
login
Batscan – Advanced Battery Monitoring
gt-Flagsv-Flagen-Flagpl-Flagzh-Flag

Batscan - Advanced Battery Monitoring System

Airfield landing lights Battery Monitoring UPS battery Exploded battery
When Power-fail is
not an option the ...
Batscan Advanced Battery Monitoring
System will detect a faulty cell in ...
your mission-critical
UPS-battery long ...
before a complete
battery break-down.

The safe way to monitor your batteries.

All batteries comprises a number of interconnected cells. The battery voltage increases with the number of cells that are connected in series, but the number of cells in series also increases two risk factors:
  • High voltage implies increased risk for personal injury and flash-over that can cause explosion or other damage to the battery.
  • Large cell count increases the risk for an open-cell condition and thereby power failure.
The only possibility to detect a fault in the battery before it can cause a power failure is by continously monitor each battery cell (or goup of cells). However, this must be done without introducing any additional risk factors.

Batscan is a monitoring system specially developed to monitor high voltage UPS-batteries in a safe way.

Batscan's unique proprietary technology which includes advanced signal processing, makes it possible to achive high performance and fuctionality, whithout having any direct (low impedance) connection to the battery.

English flagRead more about Batscan Battery Monitoring in English.
   

Det säkra sättet att övervaka dina batterier.

Alla batterier består av ett antal hopkopplade celler. Batterispänningen ökar med antalet celler som är seriekopplade, men antalet seriekopplade celler ökar också två riskfaktorer:
  • Hög spänning medför ökad risk för personskador och överslag som kan orsaka explosion eller annan skada på batteriet.
  • Stort antal celler medför ökad risk för avbrott i batteriet och därmed strömavbrott.
Det enda möjligheten att uptäcka fel i batteriet innan det kan orsaka ett strömavbrott är genom att kontinuerligt övervaka varje battericell (eller grupp av celler). Detta måste dock göras utan att tillföra några ytterligare riskfaktorer.

Batscan är ett övervakningssystem som är speciellt utvecklat för att övervaka UPS-batterier med hög spänning på ett säkert sätt.

Batscan's unika egna teknik som bla inkluderar avancerad signalbehadling, gör det möjligt att uppnå hög prestanda och funktionalitet, utan att ha någon direkt (lågimpediv) anslutning till batteriet.

Swedish flagLäs mer om Batscan Batteriövervakning på svenska.


Language options.

This is a multi lingual site with most of the contents mirrored in the following languages (depending on your browser setting):

Swedish flagBatscan Batteriövervakning på Svenska.

Polish flagcd -system Batscan po polsku -zapraszamy!

English flagBatscan Battery Monitoring in English.

If your preferred language is not listed above, you may try the English version where you have the option of using the on-line translation service from Alta Vista/Babel Fish. (This sometimes works, and when it does it may at least give you an idea of what this site is all about.)